Technologie

Wi-fi

Je dlouho očekávané řešení všemi příznivci internetu, současnými i budoucími. Díky své architektuře a specifikaci může přinést širokopásmový internet do všech míst, kde to bylo dosud nemožné či neekonomické. Je to řešení, které umožňuje všem využívat výhod internetu 21. století - data, telefonování, on-line hry, rádio, TV. Dovoluje každému zapojit se plnohodnotně do celosvětové informační sítě a sdílet informace s milióny lidí po celém světě. A to vše za vyjímečně příznivou cenu.

Trend moderních technologií je postupné nahrazování pevných spojů (typicky kabelových) spoji bezdrátovými. Každý asi zná výhody mobilního telefonu a netřeba se rozepisovat o jeho přednostech v porovnání s pevnými linkami. Nikoho tak nepřekvapí stejný vývoj u internetového připojení. Obor bezdrátového připojení k internetu je bouřlivě se rozvíjejícím se odvětvím díky svým nepopiratelným výhodám, cena, inovativnost a operabilita. A právě většina nově vznikajících bezdrátových sítí je postavena na základech založených na standardu Wi-Fi.

Wifi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) je komerční název pro standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11b sloužící pro bezdrátový přenos vysokou rychlostí a to ve volném pásmu 2,4 GHz, které bylo uvolněno ČTÚ pro bezlicenční provoz. Jak jsme se již zmínili vzhledem k rychlému vývoji oblasti bezdrátových spojů jsou původní specifikace stále vylepšovány a nahrazovány jinými. Stále větší tlak na přenosovou rychlost vedl k ustanovení nových standardů, které jsou známy pod zkratkami 802.11g a 802.11a.

Naše firma je schopna Vás připojit do internetu následujícími možnostmi:

  • Wifi v pásmu 2.4Ghz (nejpoužívanější)
  • Wifi v pásmu 5 Ghz (přípojky většinou garantovaných spojů a celých bytových domů)
  • Wifi v pásmu 10 Ghz (Distribuce internetu ostatním poskytovatelům)
  • Multilet - v bytových domech, kde není datový rozvod, používá se stavájící kabeláž televizního signálu, kde se tento rozvod dá použít jako rozvod internetu a zároveň na TV
  • Rozvod po elektrické siti 220v - Pro menší bytovky nebo objekty kde se do jakékoliv zásuvky zasune specialní adaptér s výstupem RJ45 (standartní Lan)
  • Kabelový rozvod Lan kabelem UTP - Úspora nákladů pro menší rozvody
  • Rozvod Optických vláken - Vysokorychlostní rozvody paneláků

Jakou variantu je nejlepší zvolit? Pomůže Vám náš technik po shlédnutí situace.

O společnosti Technologie Jak se připojit Pokrytí Ceník IP Televize Kontakty